Stanisław Marcinkowski                          Przewodniczący  600- 245-152 768406303

stanisław.marcinkowski@wp.pl

 Dariusz Jasiński               Wiceprzewodniczący Sekretarz 886-218-483 768406283

d.jasiński@vp.pl

 Marek Pakiet                      Wiceprzewodniczący skarbnik 604- 425-207 768406231
fb-share-icon