Mirosław Nowak                                          Przewodniczący 667-173-773 ztsppplegnica@wp.pl
Robert Morawski                             I   Wiceprzewodniczący 664 975 751  
Jakub Degórski                                   Wiceprzewodniczący 791 851 428  
 Adam Kasak                                   Wiceprzewodniczący sekretarz

Łukasz Baranowski                        Wiceprzewodniczący skarbnik 

697 617 128
516 172 055
fb-share-icon