W związku z zapowiedzianą obecnością na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Komendanta Głównego Policji Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego zebrał, przygotował i wysłał poniższe zapytania, które zostaną przedstawione nadinspektorowi Andrzejowi Szymczykowi.