W grudniową sobotę 2017, jak co rok, Policyjny Klub Strzelecki “Snajper” wraz z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów KMP Wrocław zorganizował strzelanie z broni pneumatycznej dla dzieci pracowników i policjantów z naszych jednostek. Impreza odbyła się na krytej strzelnicy policyjnej w KP Wrocław Krzyki.

Już od godziny 9 rano ustawiała się długa kolejko do stanowisk strzeleckich. Udział wzięło kilkadziesiąt dzieci w wieku od kilku do dwudziestu kilku lat i dla każdego z nich była to duża atrakcja i przeżycie.  Mamy nadzieję, że przynajmniej w części będzie to nasz przyszły “narybek” policyjny. Po strzelaniu przygotowaliśmy dla najmłodszych mały poczęstunek.

Szczególne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia dla Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, Komendanta Komisariatu Wrocław Krzyki oraz Prezesa Klubu Strzeleckiego Snajper.

fb-share-icon