Gazeta Prawna: Protest służb mundurowych. Listy do premiera

 

Pouczenia zamiast mandatów, oflagowanie komend oraz tysiące listów skierowanych na ręce premiera z poparciem żądań związkowców – tak od dzisiaj wyglądać ma kolejna odsłona protestu służb mundurowych – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: „Zaostrza się protest funkcjonariuszy”.

Rafał Jankowski

– Atmosfera w służbach jest bojowa. Od marca czekamy na podpisanie porozumienia z resortem spraw wewnętrznych w sprawie naszych postulatów. Za każdym razem słyszymy tylko deklaracje dotyczące chęci prowadzenia rozmów, ale na piśmie nie dostaliśmy nic. I to mimo że sami przekazaliśmy projekt takiego dokumentu, by ułatwić sprawę stronie rządowej – tłumaczy Rafał Jankowski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

I właśnie z tego powodu dziś rozpoczyna się ogólnopolska akcja protestacyjna służb mundurowych. Biorą w niej udział funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej. Jak będzie wyglądać?

– Nie mamy prawa do strajku, ale możemy prowadzić akcję protestacyjną. Ze względu na charakter naszej służby obecnie będzie się ona sprowadzać do oflagowania jednostek i pojazdów służbowych – wyjaśnia Krzysztof Hetman, przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Marcin Kolasa

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych rekomenduje też stosowanie pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne. – Funkcjonariusze mają do tego prawo – wyjaśnia Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. – Art. 41 kodeksu wykroczeń wprost wskazuje, że w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. Przy czym funkcjonariusz może zastosować pouczenie jedynie w sytuacji, kiedyprawo tego nie zabrania – zastrzega.

za: http://nszzp.pl/przeglad-prasy/gazeta-prawna-protest-sluzb-mundurowych-listy-do-premiera/

Czytaj dalej…