Irlandzkie Policjantki we Wrocławiu. Spotkanie w Zarządzie Terenowym NSZZ Policjantów KMP Wrocław

W ramach międzynarodowej wymiany „Placement Programme” International Police Association, Polskę odwiedziły policjantki z Irlandii – Grace Heffernan i Síobháín Ní Firbhisigh. Mając na uwadze sprawną organizację i atrakcyjny harmonogram tego wydarzenia, osobą kontaktową z ramienia Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA był podkom. Bartłomiej Majchrzak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a opiekunami gości st. post. Michał Sługocki z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz asp. sztab. Dariusz Barczyński z KMP w Jeleniej Górze. Wizyta trwała od 6 do 17 września br.

Na początek pobytu zorganizowano spotkanie z Kierownictwem KWP Wrocław oraz przedstawicielem DGW IPA. Przy okazji goście obejrzeli historyczny budynek Komendy oraz poznali strukturę wybranych jednostek KWP i KMP we Wrocławiu. W kręgu zainteresowania znalazł się Sztab Policji, Laboratorium Kryminalistyczne, Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka oraz Komisariat Wodny w KWP, a także Wydział Ochronny KMP we Wrocławiu. Odwiedzono również Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, aby zaznajomić się z programami realizowanymi przez tę instytucję. W następnym dniu – 8 września goście z An Garda Síochána zwiedzali stolicę Dolnego Śląska i w charakterze obserwatorów wzięli udział w uroczystej paradzie zorganizowanej z myślą o pomocy dla dzieci chorych na raka. Niedzielę 9 września policjantki spędziły na Torze Wyścigów Konnych na wrocławskich Partynicach. Trzy kolejne dni obfitowały w wizyty w różnych jednostkach Policji na terenie miasta, gdzie funkcjonariuszki zapoznawały się z podstawowymi zadaniami Oddziału Prewencji Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu, a także towarzyszyły w wybranych czynnościach Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, m.in. w służbie patrolowej, dyżurnej i w obchodzie. Zatrzymanie się w zachodniej części miasta było ponadto okazją do odwiedzenia Portu Lotniczego Wrocław i przyjrzenia się specyficznej pracy Straży Granicznej. Członkinie IPA Ireland poznały się też osobiście z przedstawicielami IPA z tej właśnie służby mundurowej, w tym z Eweliną Apolinarską z Zarządu DGW IPA. Niezwykle interesujące dla uczestniczek wymiany z Irlandii było również spotkanie z Kierownictwem Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i przyjrzenie się pracy Wydziału Prewencji i Patrolowego, Wydziału Techniki Kryminalistycznej oraz Stanowiska Kierowania  w Wydziale Sztab Policji. Miły przebieg miała ponadto rozmowa z Dariuszem Szachnowskim, Przewodniczącym Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów KMP Wrocław i Wiceprzewodniczącym ZT NSZZ Policjantów, Robertem Pietrzakiem oraz z dziennikarką Czasopisma KWP Wrocław „Dylematy Policyjne”, która przybliżyła sposób funkcjonowania redakcji prasy resortowej.

Sara Stanisz-Szachnowska