„Solidarność” idzie na wojnę ze związkami mundurowymi? „Jak podkreślił w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, wydaje mu się, że „ta sprawa może mieć charakter polityczny”.”

„(…) wprowadzenie pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej, podobnie jak w Policji czy Straży Granicznej stwarzałoby realne zagrożenie dla apolityczności tych formacji, osłabiając ich sprawność, co zważywszy na charakter zadań określonych przez ustawy, odbiłoby się ujemnie na bezpieczeństwie państwa i jego obywateli” – ocenia Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w oficjalnym dokumencie podpisanym przez przewodniczącego Rafała Jankowskiego. Publikacja stanowiska to reakcja na ostatnie kroki podejmowane przez szefostwo NSZZ „Solidarność”, którego celem jest utworzenie własnych organizacji związkowych w Służbie Więziennej.

„Działając w imieniu funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa (…) Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych krytycznie ocenia dążenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zmierzające do wprowadzenie pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej i zwraca się do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o negatywne zaopiniowanie tej inicjatywy” – tak rozpoczyna się dokument prezentujący oficjalne stanowisku Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, który stanowczo krytykuje działania NSZZ „Solidarność”.

Jak tłumaczy Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Prezydium Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” postanowiło bowiem zwrócić się do polskich władz z wnioskiem o uzupełnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, które polegać ma na zniesieniu monopolu związkowego. Według autorów wniosku, ustawodawca ma „narzucać branżowy monopol związkowy”, a istniejące rozwiązanie ma być sprzeczne z zasadą swobodnego wyboru organizacji pracowników „wyrażoną w art. 2. oraz 11. Konwencji 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy”. „Wnioskodawca domaga się od Rządu szybkich zmian legislacyjnych, grożąc przy tym złożeniem skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy i zwracając uwagę na możliwość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem” o zbadanie przepisów z ustawy – podkreśla Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Przypomnijmy, że w Służbie Więziennej może działań tylko jeden związek, co jest zapisane w ustawach pragmatycznych (taka sama sytuacja dotyczy Policji oraz Straży Granicznej).

Związkowa wojna domowa

Jak podkreślił w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, wydaje mu się, że „ta sprawa może mieć charakter polityczny”.

Dalej…

 

źródło: https://www.infosecurity24.pl/solidarnosc-idzie-na-wojne-ze-zwiazkami-mundurowymi?fbclid=IwAR3SWkHHGlhwHWcs6nh2tPeDI9AKBTQbTF_T-2GAGFE–jpo58cvGC6zBig