Policjant nie został mianowany na równorzędny stopień w wojsku. MON odpowiada na interpelację

 Były już podoficer Policji, po przeniesieniu do wojska, nie został mianowany na stopień równorzędny. Fot. MON
Były już podoficer Policji, po przeniesieniu do wojska, nie został mianowany na stopień równorzędny. Fot. MON

 

“Zgodnie z prawem osoby posiadające stopień policyjny można powołać do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie. Mówi o tym art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.”

 

Cały materiał: https://ochrona24.info/14386,rownorzedny-stopien-w-wojsku/?fbclid=IwAR1ABJs9bXPuKTQvmy00NEo9AQW_NwYyqCmMk8bax7P2F4QrDArBMOx-nlc