"W sytuacjach, w których opinia publiczna, media, łatwo ferują wyroki, na wszelki wypadek, wydala się funkcjonariusza ze służby albo zostawia samego w sądowej batalii o rozstrzygnięcie sprawy. W tym przypadku na szczęście dowody w sprawie zostały sprawdzone i oczyszczono policjanta…