POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO I  WKR  Z  ZARZĄDAMI TERENOWYMI EMERYTÓW I RENCISTÓW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO
DS

W  dniach 10-11 maja 2019r w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Krucze Skały” w Karpaczu odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z Zarządami Terenowymi i  i Kołami Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

hdr

W  spotkaniu uczestniczyło łącznie 51 osób w tym także dwuosobowa  delegacja Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze w składzie Prezes ZO  Henryk Grotkiewicz oraz sekretarz ZO Irena WojciechowskaGłównym celem spotkania była integracja środowiska emerytów i rencistów, wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy w zakresie organizacji różnych form wypoczynku oraz omówienie zasad korzystania z funduszu socjalnego.

W drugiej części spotkania wiceprzewodniczący ZW NSZZ P kol. Robert Hamuda wiceprzewodniczący ZW NSZZ  a jednocześnie Inspektor  Ochrony Danych  Zarządu Wojewódzkiego omówił zasady polityki RODO w Zarządzie Wojewódzkim NSZZ P woj. dolnośląskiego oraz przeprowadził szkolenie dot. Polityki Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Zarządach Terenowych i Kołach NSZZ P.  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymali w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych potrzebne materiały do opracowania polityki RODO w swoich ZT i Kół.

hdr

Na zakończenie spotkania Prezes ZO Wojewódzkiego  SEiRP Henryk Grotkiewicz  wręczył wiceprzewodniczącemu ZW NSZZ P Mieczysławowi Walczykowi pamiątkową tabliczkę jako podziękowanie za wieloletnią aktywną działalność na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin na terenie woj. dolnośląskiego.  Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze  i znacznie pogłębiło integrację środowiska emeryckiego naszego związku.

Galeria fotograficzna.
hdr