Wypadek i co dalej…  PZU W Razie Wypadku dla policjantów, pracowników policji  i ich rodzin – dodatkowe grupowe ubezpieczenia ramach obecnego pakietu Policja 2015 PZU.
W Razie Wypadku to gwarantowana pomoc w postaci wypłaty pieniędzy w razie zajścia nieprzewidzianych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z wypadkami komunikacyjnymi, życiem codziennym, uprawianiem sportów.

Poniżej ulotki informacyjne oraz deklaracja przystąpienia.

Deklaracja PZU W Razie Wypadku – pobierz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informator PZU W Razie Wypadku – pobierz tutaj

Ulotka Informacyjna PZU W Razie Wypadku – pobierz tutaj

Strona Internetowa PZU z Programem.