W dniu 6 września br. o godz. 9.00 w Jaworze przy ul. Tarczowej na terenie strzelnicy Jaworskiego Klubu Strzeleckiego „UR” rozpoczęła się IX edycja Mistrzostw Strzeleckich Policjantów województwa dolnośląskiego. W zawodach udział wzięły trzyosobowe drużyny policjantek i policjantów z Dolnego Śląska oraz gościnnie – drużyna reprezentacji Policji niemieckiej. Zawody mają charakter współzawodnictwa  i rozgrywane są w ramach doskonalenia zawodowego, a ich celem jest opanowanie  i doskonalenie przez policjantki i policjantów umiejętności sprawnego, szybkiego  i bezpiecznego posługiwania się bronią palną w różnych sytuacjach i warunkach.

GALERIA FOTO