PZU Życie SA – przystąp bez okresu karencji.

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za kolejny rok naszej współpracy. Jest nam niezmiernie miło, że powierzyli Państwo ochronę funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu PZU Życie SA. Z przyjemnością informujemy, że PZU Życie SA podjęło decyzję o zniesieniu karencji dla osób przystępujących do funkcjonujących w ramach programu polis ubezpieczenia na życie z datą początku odpowiedzialności przypadającą w dniu:

 1 kwietnia 2020 roku,  1 maja 2020 roku,  1 czerwca 2020 roku.

Możliwość przystępowania do istniejących polis na warunkach programu Policja 2015 bez zastosowania okresów karencji dotyczy funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich współmałżonków (partnerów życiowych) i pełnoletnich dzieci, którzy obecnie nie byli objęci grupowym ubezpieczeniem na życie w PZU Życie SA lub ubezpieczonych w innych towarzystwach. Nie dotyczy osób ubezpieczonych zmieniających wariant. Informację o wyborze wariantu ubezpieczenia należy przekazać w formie podpisanej deklaracji przystąpienia do Zespołu Finansów KWP we Wrocławiu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

      Z wyrazami szacunku Łukasz Ciesielski Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej