W związku z COVID-19. informujemy o sposobie składania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w programie PZU POLICJA 2015-EMERYT :

-deklarację oraz wszelkie informacje można pobrać z baneru PZU z zakładki „Dla Policjanta” z naszej strony internetowej ZW NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego -po wypełnieniu deklaracji jej skan przesłać na maila zwnszzpwroclaw@gmail.com do dnia 15 każdego miesiąca poprzedzającego okres ubezpieczenia np. (do 15 kwietnia deklaracje przystąpienia od dnia 01.05.2020 rok)

-oryginał deklaracji przesłać na adres : KWP we Wrocławiu, ul. Podwale, 31-33, 50-040 Wrocław z dopiskiem ZW NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego

Wszelkich informacji udziela telefonicznie kol. Sławomir Stodolny tel.883-754-997