Mając na uwadze liczne zapytania od funkcjonariuszy zainteresowanych tegorocznym wypoczynkiem w OSW “KROKUS” w Mielnie informuję, że jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego – prowadzącym tamtejszy ośrodek. Z przekazanych nam ostatnio informacji jasno wynika, że w chwili obecnej wykonywane są wszelkie prace zmierzające do otwarcia ośrodka zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

Obecna sytuacja epidemiczna i łagodzenie przepisów w zakresie zakazów organizowania wypoczynku zbiorowego wskazuje, że turnusy wypoczynkowe ZW NSZZP woj. dolnośląskiego będą realizowane od dnia 20 czerwca 2020 roku planowo. Należy przy tym pamiętać, że każdy uczestnik turnusu wypoczynkowego zobowiązany będzie do przestrzegania dodatkowych obostrzeń sanitarnych wprowadzonych na terenie ośrodka “KROKUS”.

Poniżej zamieszczamy komunikat OSW “KROKUS”

http://www.krokus.ta.pl/