Art. 15a Ustawy – prace trwają.

5 kwietnia 2017 Wejścia: 2321

Wszystkim zainteresowanym zmianą art. 15 A Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, polecam przeczytanie komunikatu .Dalej walczymy o zmianę tego zapisu!!! Czytaj Komunikat. źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,5074,0.htm

W kwietniu mundurówka.

30 marca 2017 Wejścia: 7524

Przed Wielkanocą policjanci otrzymają ekwiwalent w zamian za umundurowanie. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji, zabezpieczone na ten cel środki umożliwią wypłatę tego świadczenia w…