Art. 15a Ustawy – prace trwają.

5 kwietnia 2017 Wejścia: 2867

Wszystkim zainteresowanym zmianą art. 15 A Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, polecam przeczytanie komunikatu .Dalej walczymy o zmianę tego zapisu!!! Czytaj Komunikat. źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,5074,0.htm

W kwietniu mundurówka.

30 marca 2017 Wejścia: 8086

Przed Wielkanocą policjanci otrzymają ekwiwalent w zamian za umundurowanie. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji, zabezpieczone na ten cel środki umożliwią wypłatę tego świadczenia w dniu 14 kwietnia, w przeddzień…

Najczęściej karanym przez polską policję wykroczeniem od lat jest łamanie ograniczenia prędkości. Ręcznym miernikom radarowym od dawna zarzucano bardzo małą dokładność. Kierowcy, których policja chciała karać na podstawie wskazań, na…

Powrót NSZZ Policjantów w struktury centrali Forum Związków Zawodowych spotkał się z komentarzem Gazety Wyborczej zatytułowanym: NSZZ Policjantów wstępuje do Forum Związków Zawodowych. Na złość "Solidarności"?. Odpowiedzią na artykuł w…