Małgorzata Jankowska Dla kogo lokal mieszkalny po zmarłym policjancie Policjant, któremu na mocy decyzji administracyjnej przyznano kilkanaście lat temu mieszkanie zmarł. Zmarła też jego żona,…

Awanse generalskie w Policji

18 lipca 2017 Wejścia: 200

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 lipca 2017 r. mianował dwóch oficerów Policji na pierwszy stopień generalski. Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: inspektor…

Święto Świdnickiej Policji

13 lipca 2017 Wejścia: 431

Święto Policji Świdnickiej 13 lipca w sali narad USC odbyła się uroczystość związana z obchodami Święta Policji. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Krzysztof Trawiński…