Minister, który widział Yeti..

1 maja 2017 Wejścia: 345

Komentarz do odpowiedzi Ministra na pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie braku rzeczywistego Forum Dialogu dla służb mundurowych na poziomie resortu. Co prawda…