WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

21 czerwca 2017 Wejścia: 1867

Komunikat Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM,  wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje: 1.    Wzór odwołania…