Czy policji powinniśmy ufać czy też raczej się jej obawiać? W internecie jest wiele filmików pokazujących nieudolność i brak profesjonalizmu funkcjonariuszy. Jest wiele osób, które narzekają na bezczynność czy wręcz zaniechania…

Jak wykiwać funkcjonariuszy ?

10 maja 2017 Wejścia: 369

Jak wykiwać funkcjonariuszy O pomyśle tworzenia nowych związków zawodowych w Policji krytycznie wypowiadają się nawet ci, u których pluralizm związkowy funkcjonuje od lat. Funkcjonariusze Państwowej…

„Konstytucja to nie supermarket”

8 maja 2017 Wejścia: 2243

„Konstytucja to nie supermarket” Zamieszczamy Opinię Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji. (…) Warto zatem jeszcze raz podkreślić, że ustawodawstwo ma stwarzać korzystne warunki…