Podwyżki dla funkcjonariuszy służb

11 lutego 2017 Wejścia: 569

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podwyżka wyniesie przeciętnie 253 zł na każdy etat i obowiązuje od 1…

Z Rafałem Jankowskim nowym przewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów rozmawia Elżbieta Sitek. Policjanci liczą na to, że jako nowy szef policyjnego związku będzie Pan lepiej niż to…

Komunikat Biura Finansów KGP

7 lutego 2017 Wejścia: 312

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz nagrody rocznej dla funkcjonariuszy za rok 2016 przewidywana jest na dzień 15 lutego 2017 r. źródło : http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/10161,Komunikat-Biura-Finansow-KGP.html

Ustawa dezubekizacyjna trafi do Strasburga

7 lutego 2017 Wejścia: 1054

Będzie pomoc prawna dla byłych funkcjonariuszy służących w jednostkach podległych Służbie Bezpieczeństwa, którzy zechcą zaskarżyć ustawę dezubekizacyjną. Taką wspólną akcję przygotowuje NSZZ Policjantów oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. –…

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów chcąc mieć całkowitą pewność, że uzgodnienia w sprawie tegorocznej podwyżki będą zrealizowane w całości, skierował do ministra Błaszczaka opinię w sprawie projektu rozporządzenia. Poniższa opinia do…

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegóło wych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest…