Komunikat Biura Finansów KGP

7 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 340

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz nagrody rocznej dla funkcjonariuszy za rok 2016 przewidywana jest na dzień 15 lutego 2017 r. źródło : http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/10161,Komunikat-Biura-Finansow-KGP.html

Ustawa dezubekizacyjna trafi do Strasburga

7 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 1171

Będzie pomoc prawna dla byłych funkcjonariuszy służących w jednostkach podległych Służbie Bezpieczeństwa, którzy zechcą zaskarżyć ustawę dezubekizacyjną. Taką wspólną akcję przygotowuje NSZZ Policjantów oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. –…

Opinia ZG NSZZP do rozp. MSWiA dotyczącego podwyżki

6 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 525

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów chcąc mieć całkowitą pewność, że uzgodnienia w sprawie tegorocznej podwyżki będą zrealizowane w całości, skierował do ministra Błaszczaka opinię w sprawie projektu rozporządzenia. Poniższa opinia do…

Jest projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie podwyżek!

5 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 195

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegóło wych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest…

Skąd się wzięło 270 ? Podwyżka.

3 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 250

Skoro minister Błaszczak publicznie wyraził swoją akceptację dla wynegocjowanego sposobu podziału tegorocznych podwyżek dla policjantów, warto wyjaśnić skąd się wzięła kwota około 270 zł dla policjantów w grupach 2 –…