Rozp. MSWiA dot. fund. socjalnego emerytów i rencistów

28 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 402

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin Tutaj…