Wrocławscy policjanci szkolili pracowników socjalnych z walki z agresją, negocjacji i samoobrony z powiatu strzelińskiego. Współudział w przedsięwzięciu miał udział również Związek Zawodowy Policjantów. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu…