Minister, który widział Yeti..

1 maja 2017 WP Statistics - Hits: 395

Komentarz do odpowiedzi Ministra na pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie braku rzeczywistego Forum Dialogu dla służb mundurowych na poziomie resortu. Co prawda Federacja ZZ Służb Mundurowych swój…

Minister coraz bardziej wsłuchany w głos funkcjonariuszy

24 marca 2017 WP Statistics - Hits: 119

Minister Zieliński coraz bardziej wsłuchany w głosy funkcjonariuszy z podległych mu służb. Tym razem o jego wyjątkowej wrażliwości przekonali się białostoccy działacze NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, na poniedziałkowym spotkaniu koalicyjnym,…