Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na Nasze Wystąpienie

20 kwietnia 2017 WP Statistics - Hits: 3047

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na nasze wystąpienie w sprawie wyeliminowania z obiegu prawnego przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa…