Tematem dzisiejszej debaty jest dalsze procedowanie nad uwagami i poprawkami zgłoszonymi przez posłów m.in. PO oraz Nowoczesnej do projektu ustawy “dezubekizacyjnej”. Istotnym elementem rzeczowej oceny projektu ustawy są również opinie jakie spłynęły do Komisji Sejmowej od instytucji zewnętrznych jak Sądu Najwyższego (http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7167-sd-najwyszy-qdezubekizacjaq-niezgodna-z-konstytucj) czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (opinia HFPC do ustawy “dezubekizacyjnej“). Podczas prac komisji przedstawione zostanie kolejny raz, niezmienne stanowisko NSZZP.

fb-share-icon