Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy
Policjantów woj. dolnośląskiego
Pragnę przedstawić Państwu propozycję nawiązania współpracy z PGNiG Obrót  Detaliczny sp. z o.o. – instytucji wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Polskiego  Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., którego głównym akcjonariuszem jest Skarb
Państwa. Nasza spółka specjalizuje się w sprzedaży gazu ziemnego (wysokometanowego, zaazotowanego, CNG, LNG) oraz energii elektrycznej, Z wielką przyjemnością pragnę powiadomić, iż nasza Firma przygotowała specjalny produkt pt. PiG – czyli Pakiet Prąd i Gaz. Oferta ta dedykowana jest naszym stałym klientom i dotyczy możliwości zawarcia z nami umowy na energię elektryczną.
Pakiet ten skierowany jest do konsumentów oraz podmiotów które prowadzą działalność gospodarczą. Propozycja ta charakteryzuje się między innymi:
umową sprzedaży na czas nieokreślony
niską ceną prądu – rachunki za zużycie energii elektrycznej, mogą być zdecydowanie
niższe w stosunku do Twojego obecnego sprzedawcy,
stałą ceną przez cały rok – gwarantujemy, że Pana/i cena za energię elektryczną nie
zmieni się przez 12 m-cy,
brakiem opłaty handlowej – dla klientów, którym dostarczamy gaz, opłata handlowa
wynosi 0 zł,
możliwością odstąpienia od umowy w każdej chwili i bez żadnych kar – w każdym
momencie, możesz rozwiązać z nami umowę, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów,
minimum formalności – do podpisania umowy potrzebuje Pan/i tylko dokumenty
rejestrowe i fakturę rozliczeniową od obecnego sprzedawcy prądu, wszystkie dodatkowe
czynności związane z rozwiązaniem obecnej umowy wykonany za Ciebie,
na stałe w naszej ofercie – nasza propozycja nie jest ofertą czasową, możesz z niej
skorzystać w każdym momencie.
Mając na uwadze Państwa zadowolenie zachęcam do zapoznania się z załączoną ofertą.
Jednocześnie zapraszam do odwiedzenia jednego z naszych 15 Biur Obsługi Klienta na
obszarze Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że nawiązana forma współpracy zaowocuje
korzyściami dla wszystkich stron.
PGNIG – Twój sprzedawca gazu i prądu.

fb-share-icon