27 stycznia 2017 r. odbyła się odprawa roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofa Niziołka, która stanowiła podsumowanie wyników pracy uzyskanych przez funkcjonariuszy powiatu jaworskiego w 2016 roku.

W miniony piątek, 27 stycznia 2017 r. o godz.12.00 w Jaworze odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano stan bezpieczeństwa na terenie powiatu jaworskiego. Oprócz kierownictwa jaworskiej Policji w osobach Komendanta Powiatowego mł.insp. Andrzeja Błaszczaka i pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta podinsp. Artura Bujaka, a także naczelników i kierowników komórek organizacyjnych miejscowej komendy Policji, w spotkaniu udział wzięli również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp.Krzysztof Niziołek, Wicestarosta Jaworski – Arkadiusz Baranowski oraz wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego – Robert Hamuda.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Jaworze mł.insp. Andrzej Błaszczak oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze p.o. podinsp. Artur Bujak przedstawili wyniki osiągnięte przez jednostkę oraz dokonali oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu w ubiegłym roku. Ponadto mł.insp. Błaszczak określił zamierzenia i cele komendy na rok 2017. Komendant omówił również kwestie współpracy z sądem oraz prokuraturą. Słowa podziękowania skierował także do samorządów za przekazywaną pomoc i finansowe wsparcie jaworskiej policji.

Po wystąpieniu Komendanta głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy w swoich wystąpieniach podziękowali policjantom, jak również pracownikom cywilnym za trud włożony w codzienną pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jaworskiego oraz za osiągnięte wyniki pracy.

źródło : http://www.jawor.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/odprawa_roczna_jaworskiej_policji_1

fb-share-icon