W dniu dzisiejszym odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu za rok 2016 z udziałem insp. Arkadiusza Golanowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, mł. insp. Dariusza Kokornaczyka Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, przedstawicieli samorządów oraz związków zawodowych policjantów i pracowników cywilnych.

Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Dariusz Kokornaczyk, który przywitał wszystkich uczestników spotkania i wskazał kierunki i priorytety pracy, zarówno te jakie były realizowane w roku 2016, jak i na obecny 2017 rok.

Po wstępie Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i Komendant Miejski Policji we Wrocławiu wręczyli list gratulacyjny policjantowi z KP Wrocław Śródmieście asp. Tomaszowi Jończyk, który będąc w czasie wolnym udzielił pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie ratując mu życie. Pan Komendant insp. Arkadiusz Golanowski wskazał go jako przykład do naśladowania i podziękował za postawę.

Następnie mł. insp. Dariusz Kokornaczyk  omówił  pracę pionu logistyki oraz stanu dyscypliny wrocławskich funkcjonariuszy. W dalszej części spotkania efekty pracy pionu prewencji omówił Naczelnik Wydziału Prewencji i Patrolowego podinsp. Krzysztof Gawlik, po czym mł. insp. Jerzy Kokot I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu przedstawił efekty pracy funkcjonariuszy pionu kryminalnego.

W spotkaniu wzięli udział Wojciech Adamski Wiceprezydent Miasta Wrocławia oraz Przewodniczący terenowych Związków Zawodowych Policjantów i pracowników Policji przy KMP we Wrocławiu, Helena Pawlak i  Dariusz Szachnowski oraz kadra kierownicza komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Podczas swojego przemówienia Pan Wojciech Adamski, Wiceprezydent Miasta Wrocławia, podziękował wrocławskim policjantom za ich efektywną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia. Zaznaczył, że dzięki ich zaangażowaniu wzrasta poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Głos zabrali również przedstawiciele Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Pracowników Policji oraz Policjantów,  którzy zwrócili uwagę bardzo dobrą współpracę kierownictwa Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w prowadzeniu dialogu w sprawach dotyczących pracowników, jak i funkcjonariuszy.

Na zakończenie spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Arkadiusz Golanowski podkreślił zaangażowanie wrocławskich funkcjonariuszy w codzienną służbę, co istotnie przełożyło się na bardzo dobre wyniki w ograniczaniu przestępczości m.in. kradzieży, kradzieży z włamaniem. Szef dolnośląskich policjantów zauważył, że osiągnięte wyniki wrocławskich funkcjonariuszy przekładają się na ograniczenie przestępczości oraz coraz większe bezpieczeństwo, nie tylko mieszkańców miasta Wrocławia, ale też osób w nim przebywających czasowo jak i pracujących.

-

-

-

-

źródło : http://www.wroclaw.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/odprawa_sluzbowa_komendy_miejskiej_policji_we_wroclawiu_podsumowujaca_prace_w_2016_rok

 

fb-share-icon