W kwietniu mundurówka.

30 marca 2017 WP Statistics - Hits: 8674

Przed Wielkanocą policjanci otrzymają ekwiwalent w zamian za umundurowanie. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji, zabezpieczone na ten cel środki umożliwią wypłatę tego świadczenia w dniu 14 kwietnia, w przeddzień…

Wrocławscy policjanci szkolili pracowników socjalnych z walki z agresją, negocjacji i samoobrony z powiatu strzelińskiego. Współudział w przedsięwzięciu miał udział również Związek Zawodowy Policjantów. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu…

Laserowe mierniki prędkości nie zawsze mają rację ?

29 marca 2017 WP Statistics - Hits: 8461

Najczęściej karanym przez polską policję wykroczeniem od lat jest łamanie ograniczenia prędkości. Ręcznym miernikom radarowym od dawna zarzucano bardzo małą dokładność. Kierowcy, których policja chciała karać na podstawie wskazań, na…

Oświadczenie Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów

29 marca 2017 WP Statistics - Hits: 256

Powrót NSZZ Policjantów w struktury centrali Forum Związków Zawodowych spotkał się z komentarzem Gazety Wyborczej zatytułowanym: NSZZ Policjantów wstępuje do Forum Związków Zawodowych. Na złość "Solidarności"?. Odpowiedzią na artykuł w…

NSZZ Policjantów ponownie w Forum Związków Zawodowych

29 marca 2017 WP Statistics - Hits: 1596

NSZZ Policjantów po kilku latach przerwy powraca do Forum Związków Zawodowych. Warto pamiętać, że NSZZ Policjantów był organizacją współtworzącą FZZ.   Poniżej notatka prasowa, wypowiedź przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty…