Od dzisiaj (1 marca br.) nie ma już służby celnej. Zaczęła działać nowa formacja mundurowa o nazwie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), mająca swoje stopnie, prawo do kontroli bez uprzedzania i żądania dostępu do dokumentów, które są objęte tajemnicą handlową.

Ustawa o KAS oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy przewiduje konsolidację Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.  Dotychczas, jak przekonywali w toku prac nad zmianami przedstawiciele rządu, służby te działają w modelu rozproszonym; każda z nich ma niezależne systemy informatyczne, bazy danych są rozproszone i nie ma bieżącej wymiany informacji między nimi. KAS będzie podporządkowana ministrowi finansów, a jej szefem został wiceminister finansów Marian Banaś.

Celem nowej służby jest walka z przestępczością gospodarczą i ograniczeniem szarej strefy. Polska, zgodnie z szacunkami instytucji międzynarodowych, traci rocznie od 30 do 60 mld zł poprzez przestępstwa gospodarcze. To jest tyle mniej więcej, ile wynosi deficyt budżetowy państwa polskiego.

Jakie uprawnienia mają członkowie KAS?

W ustawie o KAS zapisano  dodatkowe uprawnienia, które mają pomóc w walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami, m.in.: kontrole bez uprzedzenia, dostęp do dokumentów firmowych objętych tajemnicą czy wykorzystanie psów tropiących. KAS będzie również gromadziła wszystkie dane o podatnikach.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że podatnik specjalnie nie przestrzega przepisów oraz istnieją okoliczności do niezwłocznego przeprowadzenia kontroli, będzie mogła zostać wszczęta na podstawie samej legitymacji służbowej urzędnika. Kontrola będzie możliwa zarówno w urzędzie celno-skarbowym, w siedzibie firmy, miejscu prowadzenia czy przechowywania ksiąg podatkowych oraz „w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością” czyli np. w mieszkaniu.

Czy to służba mundurowa?

Wczoraj z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego odbyła  uroczystość wręczenia sztandaru przed katedrą polową Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie.  Jednocześnie pożegnano sztandar Służby Celnej.

Podczas spotkania z dziennikarzami Banaś pytany był o to, czy umundurowani członkowie KAS, którzy podczas uroczystości stali obok m.in. policjantów, ale nie mają takich samych uprawnień, są służbą mundurową, czy nie.  Jego zdaniem wykorzystani zostaną wszyscy dotychczasowi funkcjonariusze ze służby celnej  –  Będziemy mieć funkcjonariuszy, którzy do tej pory wykonywali zadania na granicach w grupach mobilnych, wykonywali jako funkcjonariusze. Natomiast pozostali, tak jak w służbie cywilnej, byli o statusie służby cywilnej – wyjaśniał  szef KAS.

Obawy celników

Plany powołania KAS wywoływały sprzeciw m.in. celników, którzy obawiają się utraty pracy. Pisaliśmy o tym i piszemy na naszej stronie w zakładce FZZSM. Zawarte w ustawie przepisy przewidują m.in., że w ramach nowo tworzonej służby nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy czy służby, a pracownikom zostaną zaproponowane nowe warunki. W przypadku osób, które nie dostaną pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, stosunek pracy lub służby wygaśnie. Zmiana dotyczyć może 65 tys. osób pracujących w administracji skarbowej i służbie celnej.

Zdaniem celników zmiany nie dają gwarancji zachowania praw nabytych dla pracowników administracji podatkowej i Służby Celnej. Gdy funkcjonariusz lub pracownik nie otrzyma propozycji pracy, nie będzie mógł się odwołać do sądu.

Te i inne kwestie  związane m.in. z przekształcaniem stosunków służbowych funkcjonariuszy w stosunki pracy wywołują niepokój celników. W pismach kierowanych m.in. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskodawcy uważają, że  lepszym rozwiązaniem byłoby ich stopniowe ucywilnienie, polegające na zastępowaniu funkcjonariuszy, pełniących służbę na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z ustawowymi zadaniami formacji pracownikami cywilnymi.

Do związków zawodowych zrzeszających celników  – jak można przeczytać na ich stronie – trafiają informacje o licznych zastrzeżeniach w doborze kadr do nowej administracji skarbowej. Związkowcy zalecają, by o układach, kumoterstwie i  nepotyzmie informować szefa KAS , który przyjmuje w każdą pierwszą środę miesiąca, czyli pierwsza wizyta powinna nastąpić 1 marca R.Ch.

Wczoraj  w Dzienniku Ustaw opublikowano  rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lutego 2017 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej.

Warto wiedzieć, że:

• aplikant w służbie celno-skarbowej to odpowiednik np. szeregowego  Straży Granicznej
• młodszy rewident to kapral SG
• rachmistrz w KAS to starszy sierżant w SG czy Policji
• Chorąży to aspirant zarówno w Policji jak i KAS
• Porucznik SG to komisarz w Policji i KAS
• Major SG to podinspektor w Policji i KAS
• Generał brygady SG to nadinspektor w KAS i Policji
• Generał dywizji SG to w służbie celno-skarbowej w w Policji generalny inspektor.

źrodło:http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7459-rachmistrz-w-kas-to-starszy-sierant-w-policji

Zdjęcie: http://www.mf.gov.pl
fb-share-icon