Za mało na podwyżkę?

4 marca 2017 WP Statistics - Hits: 172

Komendanci wojewódzcy Policji otrzymali za mało pieniędzy na wprowadzenie podwyżki. Z takimi podejrzeniami przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wystąpił do Komendanta Głównego Policji i poprosił o udzielenie pilnej odpowiedzi. Przewodniczący…