W dniu 2 marca odbyła się uroczystość ślubowania 35 nowych policjantów i policjantek, przyjętych do służby. To pierwszy nabór do naszej formacji w tym roku. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi w tym roku nowych policjantów, w tym 5 kobiet. 2 marca 2016 r. słowa roty ślubowania wypowiedziało 35 nowych funkcjonariuszy. W uroczystej ceremonii, oprócz nowych funkcjonariuszy, kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jednostek garnizonu dolnośląskiego, udział wzięli również przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Policjantom i policjantkom, akty ślubowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowi policjanci zasilą komendy miejskie i powiatowe województwa dolnośląskiego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający, co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Źródło: KWP Wrocław

 

fb-share-icon