Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

NSZZ Policjantów KMP we Wrocławiu oraz Region IPA Wrocław zaprasza wszystkich chętnych funkcjonariuszy na Kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy. Oferowany 66 godzinny Kurs jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. Po ukończeniu Kursu KPP uczestnicy otrzymują Zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Specjalistyczna wiedza i umiejętności nabyte podczas przedmiotowego kursu bez wątpienia przydadzą się każdemu z nas w codziennej służbie jak i wielu sytuacjach życia codziennego. Ukończenie Kursu KPP pozwala na błyskawiczną reakcję i prawidłowe działanie w szerokim zakresie udzielania pomocy medycznej.

Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.

Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zajęcia prowadzone są wg standardów Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 oraz według ITLS (International Traum Life Support).

Po ukończeniu całości Kursu KPP oraz pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

Dla członków NSZZP lub IPA cena kursu wraz z egzaminem wynosi jedynie 600 zł przy minimum 8 chętnych osobach.

Kurs realizowany we współpracy z Centrum Ratownictwa Specjalistycznego TRIAGE.

Zapisy i szczegółowych informacji udziela Hubert Płocharz tel. 604 564 454, pokój nr 25 WTK KMP W-w ul. Sołtysowicka 21.

Foto ze strony : http://www.centrumtriage.pl/

fb-share-icon