Potwierdziły się przypuszczenia naszych kolegów z Zarządu Głównego NSZZP.  Wprowadzenie pluralizmu związkowego to zemsta za aktywne działanie w sprawie ustawy dezubekizacyjnej.  Ponadto rządzący wycofują się z kolejnej obietnicy wyborczej, a mianowicie ze zmiany tzw. ustawy l- 4.
   Nie jest pocieszające również stwierdzenie Ministra że resort MSWIA nie prowadzi żadnych prac w zakresie Ustawy Emerytalnej albowiem to Rząd przyjął Plan odpowiedzialnego rozwoju!!!
fb-share-icon