Ustawa nie dotyczy ZOMO ani Milicji Obywatelskiej. Co do przypadków łamania prawa przez funkcjonariuszy tych formacji podczas demonstracji antykomunistycznych kroki prawne podejmuje pion śledczy IPN – wyjaśnia Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

le teczek esbeków przechowuje Instytut Pamięci Narodowej?

Nigdy ich nie liczyliśmy. Wszystkie materiały archiwalne znajdujące się w naszym zasobie zajmują prawie 92 kilometry.

A ilu byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zostanie sprawdzonych przez IPN?

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA przysłał nam zapytania dotyczące przebiegu służby 191 680 osób. Nie otrzymaliśmy jeszcze zapytań z Biura Emerytalnego Służby Więziennej.Czyli ZER MSWiA wydrukował dane wszystkich osób pobierających świadczenia?

Nie wiem, czy są to wszystkie osoby pobierające świadczenia z ZER MSWiA. Z zapytaniem o weryfikację przebiegu służby takiej liczby osób wystąpił do IPN Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Wnioski o sporządzenie informacji o przebiegu służby funkcjonariuszy, którzy mogą podlegać ustawie dezubekizacyjnej, przyszły do nas w formie elektronicznej. Dane zostały zaimportowane do specjalnej aplikacji, która ułatwia nam realizację tego zadania.

Czy IPN będzie sprawdzał takie osoby według rodzaju świadczenia?

Nie. Instytut nie ma wiedzy na temat rodzaju wypłacanego świadczenia. Wnioski realizowane są zgodnie z właściwością rzeczową, czyli miejscem przechowywania akt, które znajdują się w oddziałach IPN na terenie całego kraju.

A co to w praktyce oznacza?

Na podstawie posiadanej bazy danych możemy ustalić, gdzie znajduje się materiał archiwalny będący podstawą do przygotowania odpowiedzi dla ZER. Wówczas wniosek kierowany jest do właściwego oddziału i tam jest realizowany.

Czy każdy esbek ma swoją teczkę?

Każdy funkcjonariusz miał akta osobowe oraz kartę ewidencyjną zawierającą informacje o przebiegu służby. Mam nadzieję, że wszystkie teczki funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa znajdują się już w naszym zasobie. Ustawa o IPN nakładała na poprzednich dysponentów obowiązek ich przekazania do instytutu. W związku z likwidacją zbioru zastrzeżonego do zbioru ogólnego trafiło wiele akt osobowych funkcjonariuszy, do których dotychczas mieliśmy ograniczony dostęp.

Czytaj dalej : http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1028505,zomo-milicja-obywatelska-a-emerytury.html?google_editors_picks=true

fb-share-icon