Grzegorz  Mroczkowski                              Przewodniczący 600-320-293 gmrocznalecz@gmail.com
 Mirosław Majewski       I  Wiceprzewodniczący  Sekretarz 504-179-979 mieraszko@interia.pl
 Kazimierz Siwy                     Wiceprzewodniczący Skarbnik 603-545-496 siwyk49@wp.pl
Marek Sobiesiak                                    Wiceprzewodniczący 601-230-081 marekbeatasobie@poczta.onet.pl
Janusz Lewandowski                            Wiceprzewodniczący 603-945-997 eljot43@wp.pl
Dariusz Gadawski                                  Wiceprzewodniczący 663-150-936  
Bolesław Pankowski                             Wiceprzewodniczący 667-113-201 Sł. 748322292
Józef Tkacz                                             Przewodniczący TKR 790-275-232  
fb-share-icon