NSZZ Policjantów po kilku latach przerwy powraca do Forum Związków Zawodowych. Warto pamiętać, że NSZZ Policjantów był organizacją współtworzącą FZZ.

 

Poniżej notatka prasowa, wypowiedź przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias, wypowiedź przewodniczącego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego oraz fragment artykułu z Gazety Wyborczej.

Notatka prasowa

Szanowni Państwo,
Forum Związków Zawodowych to trzecia co do wielkości reprezentatywna centrala związkowa w Polsce (obok NSZZ “Solidarność” i OPZZ). W FZZ zrzeszonych jest ponad 300 tysięcy działaczy związkowych. Jedną z największych organizacji należących do Forum jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Pożnych, Porozumienie Związków Zawodowych “Kadra”, a także Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy. FZZ w największym stopniu tworzą organizacje wywodzące się z branży ochrony zdrowia oraz Służb Mundurowych. Co ważne, związki zawodowe służb mundurowych objęte są zasadą monizmu, tj. każda z poszczególnych grup (Policjanci, Strażnicy Graniczni, Funkcjonariusze Służby Więziennej i inni) może stworzyć tylko jedną organizację związkową. Dotychczas do Forum Związków Zawodowych należała większość organizacji związkowych zawodowych Służb Mundurowych, oprócz NSZZ Policjantów. Tak było do dziś.

NSZZ Policjantów przystąpił w dniu dzisiejszym do naszej konfederacji. Jest to największa organizacja związkowa służb mundurowych w Polsce, licząca blisko 40 tysięcy działaczy. W Forum Policjanci będą stanowić drugą siłę, zaraz po Pielęgniarkach i Położnych. Przewodniczący Rafał Jankowski będzie reprezentować Policjantów w Radzie Dialogu Społecznego oraz zasiadać w Prezydium Forum Związków Zawodowych.

Komentarze:

Dorota Gardias

Dorota Gardias, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych:

To jest niewątpliwie jeden z naszych największych sukcesów. Forum Związków Zawodowych okazało się najbardziej przyjazną, wiarygodną i dającą największą szansę na skuteczną obronę praw pracowniczych ofertą. Potwierdziliśmy tym samym, że nie trzeba być blisko partii politycznych, nie trzeba być najgłośniejszym i najbardziej radykalnym. Od kiedy zostałam Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych podkreślałam, że związki zawodowe powinny się dystansować od narastającego konfliktu politycznego. Niezmiennie twierdziłam, że powinniśmy reagować tam gdzie pracownikom dzieje się krzywda. Poza tym, przystąpienie tak dużej grupy zawodowej powinno być sygnałem, że reprezentatywność rozumiana jako możliwość uczestnictwa w najważniejszych instytucjach dialogu w Polsce i Europie jest wciąż wartością dodaną, a nie tylko wizerunkową zagrywką, nieważną z punktu widzenia skutecznej działalności związkowej. Liczę, że Policjanci się u nas rozgoszczą i nie będą żałować tej decyzji.

Rafał Jankowski, Przewodniczący NSZZ Policjantów:

Policja jest formacja z definicji apolityczną a FZZ to jedyna centrala związkowa w kraju,która zapewnia nam taki status. Konieczne dla nas jako czterdziestotysiecznej organizacji było odzyskanie reprezentatywności, którą utraciliśmy kilka lat temu. Bardzo istotny dla nas jest powrót do  Rady Dialogu Społecznego, bo jest to jedyne miejsce w kraju gdzie odbywa się prawdziwy dialog. Poprzez FZZ nasz głos słyszany będzie też w organizacjach europejskich. Chciałem też przypomnieć, ze jesteśmy organizacją, która była członkiem założycielem Forum Związków Zawodowych i nie wyobrażam sobie by reprezentowała nas inna centrala.

źródło: http://nszzp.pl/aktualnoci/7553-2017-03-28-17-09-31

fb-share-icon