W kwietniu mundurówka.

30 marca 2017 WP Statistics - Hits: 57

Przed Wielkanocą policjanci otrzymają ekwiwalent w zamian za umundurowanie. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji, zabezpieczone na ten cel środki umożliwią wypłatę tego świadczenia w dniu 14 kwietnia, w przeddzień…

Wrocławscy policjanci szkolili pracowników socjalnych z walki z agresją, negocjacji i samoobrony z powiatu strzelińskiego. Współudział w przedsięwzięciu miał udział również Związek Zawodowy Policjantów. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu…