Przed Wielkanocą policjanci otrzymają ekwiwalent w zamian za umundurowanie. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji, zabezpieczone na ten cel środki umożliwią wypłatę tego świadczenia w dniu 14 kwietnia, w przeddzień wielkanocnego weekendu. Termin wypłaty ma być ten sam w całym kraju.
Sławomir Koniuszy
http://www.zwnszzp.olsztyn.pl/

 

fb-share-icon