Odpowiedź Komendanta Głównego Policji w Warszawie na pismo z dnia 06 marca 2017 r FB-1989/17 dotyczącego środków budżetowych przekazanych na realizację przedsięwzięcia ‘Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”. Z treści pisma wynika, że jednostki zostały zobligowane do sfinansowania skutków przemianowania 20 % stanowisk dzielnicowych na starszych dzielnicowych w ramach posiadanych limitów finansowych. W przypadku woj. dolnośląskiego jest to niebagatelna kwota 250 tys. złotych!!!

fb-share-icon