A P E L

Zgodnie z Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku oraz uprawnieniami statutowymi zwracam się do  Policjantek i Policjantów z apelem o wsparcie naszej Koleżanki Marty Cichockiej funkcjonariuszki Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, poprzez udział w rozprawie apelacyjnej w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali  nr 117 w Sądzie  Okręgowym  przy  Alei Marcinkowskiego 32 w  Poznaniu .

Prezydium ZW NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego jest zaniepokojone przebiegiem całego postępowania sądowego, dowody są co najmniej wątpliwe i nie jednoznaczne.

Sprawa dotyczy odmowy przyjęcia mandatu za korzystanie z telefonu przez kierującego pojazdem i gdy sąd uniewinnił kierowcę, zarzuty usłyszała natomiast policjantka o … składanie fałszywych zeznań. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2016 roku, nasza Koleżanka ma orzeczony nieprawomocny zakaz wykonywania zawodu na okres  3 lat!!!

Biorąc powyższe pod uwagę zachęcam do licznego udziału Koleżanek i Kolegów w przedmiotowej rozprawie. Zbiórka chętnych o godz. 09:00 w Poznaniu ul. Taborowa 22 (Oddział Prewencji Policji w Poznaniu), gdzie będą podstawione autobusy.

Proszę o  udział w umundurowaniu służbowym.

Koordynatorem z ramienia ZW NSZZ Policjantów jest Kolega Mateusz Przybyłowski (Członek Prezydium ZW NSZZ P, Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu) – telefon 782-685-219.
Przewodniczący

ZW NSZZ P woj. wlkp.

/-/ podinsp. Andrzej SZARY

fb-share-icon