„Konstytucja to nie supermarket”

Zamieszczamy Opinię Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji.

(…) Warto zatem jeszcze raz podkreślić, że ustawodawstwo ma stwarzać korzystne warunki dla rozwoju ruchu związkowego oraz przyczyniać się do umacniania demokratycznego porządku państwa i idei społeczeństwa obywatelskiego. Proponowana nowelizacja, z tą konstytucyjną normą stoi niestety w jaskrawej sprzeczności. Innymi słowy, organy władzy publicznej nie mogą wybierać sobie z Konstytucji tylko tego, co pasuje im do pewnej z góry założonej koncepcji, w tym przypadku konkretnego celu politycznego, który jest dość oczywisty i dla działaczy NSZZ Policjantów i dla funkcjonariuszy reprezentowanych przez tę organizację. Konstytucja to nie supermarket, gdzie wybiera się tylko te towary, które w danym momencie są przydatne. Instrumentalne traktowanie prawa stanowi ewidentne nadużycie, szczególnie niebezpieczne wówczas, gdy organy państwa traktują to jako środek do osiągnięcia doraźnych celów politycznych; w tym przypadku do „zneutralizowania” związku zawodowego, który w mniemaniu rządzących broni esbeków i podsyca niezadowolenie wśród funkcjonariuszy.(…)

Szczerze zachęcamy do przeczytania poniższej Opinii. Tekst opinii w pełni wyczerpuje temat zamierzonego przez władze wprowadzenia quasi pluralizmu związkowego w ustawie o Policji. Tym bardziej, że opinia prawna napisana jest językiem zrozumiałym i przystępnym dla każdego.
Warte podkreślenia są także załączone opinie w tej sprawie Niezależnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Związku Zawodowego Strażaków „Florian” i ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Cytowane opinie zostały zamieszczone 8 maja 2017 r. na portalu Rządowego Centrum Legislacji

 

fb-share-icon