Sondaż przeprowadzony na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przyniósł druzgocącą ocenę dla kierunku zmian, jakie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza w Policji.

Aż 87,7 % anonimowych respondentów uznało, że zmiany w Policji zmierzają w złym kierunku. 2084 głosy na 2375 głosów oddanych to już nie sygnał, że źle się dzieje, ale wręcz czerwona kartka dla obecnych władz resortu.

Sondaż zakończył życie wraz z naszą starą stroną internetową więc przypomnijmy możliwości, jakie mieli do wyboru anonimowi respondenci:

1. Czy uważasz, że zmiany w Policji zmierzają w dobrym kierunku?
2. Czy uważasz, że zmiany w Policji zmierzają w złym kierunku?
3. Nie mam zdania.

Dla porządku dodajmy, że liczba respondentów uważających, że zmiany w Policji zmierzają w dobrym kierunku wyniosła 210 głosów – 8,9 %, zaś 81 respondentów wybrało trzecią opcję: „nie mam zdania”.
To też ciekawostka dla socjologów. Z pewną dozą prawdopodobieństwa można  przypuszczać, że osoby wybierające tę trzecią możliwość uznały, iż nie mają pełnej wiedzy, co do działań i – zwłaszcza zamiarów władz.

Sondaż z definicji nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik. Stanowi jednak silny wyznacznik trendu. Stosowany jest w wielu dziedzinach, m.in. w handlu do badania preferencji konsumentów, w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy).

Mimo wszelkich uwag i zastrzeżeń wynik naszego sondażu jest miażdżący dla kierunku zmian, jakie w środowisku Policji wprowadza i wprowadzać zamierza  MSWiA.

Respondenci odwiedzający naszą stronę, w ogromnej większości nie godzą się zatem na praktykowane upolitycznianie Policji, na czystki, których kryterium stanowi data przyjęcia do służby a nie faktyczne umiejętności, doświadczenie wreszcie predyspozycje i na wiele innych posunięć w sferze zabezpieczenia odpowiedniego budżetu dla Policji i satysfakcjonujących uposażeń dla funkcjonariuszy.

www.nszzp.pl

fb-share-icon