Prezydium Zarządu Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego popiera Apel Przewodniczącego ZW NSZZ P woj. wielkopolskiego,  jednocześnie zwraca się do policjantów woj. dolnośląskiego o rozważenie propozycji zawartej w APELU. Pamiętajcie nie ma stanowisk w Policji, których wykonywanie nie jest narażone na popełnienie błędów!  Sładka związkowa nie jest wysoka, a zysk może być ogromny.
Czytaj apel …

 

fb-share-icon