W dniu 06 czerwca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę asp. szt. Piotra Gawłowicza, w którym uczestniczyli Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy – nadkom. Adam Jacek Pilch, Wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Świdnicy Remigiusz Kuta, policjanci i pracownicy cywilni KPP w Świdnicy.

Wymieniony po 28 latach pracy odszedł na emeryturę. Za-ca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy podziękował asp. szt. Piotrowi Gawłowiczowi za długoletnią służbę w świdnickiej komendzie oraz wyraził słowa uznania za wysiłek i wkład w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z okazji zakończenia służby i przejścia na zasłużoną emeryturę Wiceprzewodniczący ZT NSZZP w Świdnicy Remigiusz Kuta w imieniu całego Zarządu Terenowego i wszystkich członków związku przekazał na ręce odchodzącego kolegi drobny upominek, a także złożył życzenia przede wszystkim zdrowia, samych miłych chwil na emeryturze, aby czas zatrzymał się w miejscu, a każdy dzień był pełen szczęścia, radości i spokoju. Emerytura to czas gdy nie istnieją ograniczenia, ani nakazy. Szef już nie będzie wydawał żadnych poleceń, teraz zacznie się nowe lepsze życie, będzie to czas na to, aby realizować swoje pasje, dotychczas niezrealizowane plany i spełniać marzenia.

fb-share-icon