Czy Pani Premier spotka się z Federacją?

11 lipca 2017 r. Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierował do Premier RP kolejny wniosek celem odbycia spotkania z przedstawicielami Federacji, którzy oczekują utworzenia przy Radzie Ministrów instytucji partnerskiej zrzeszającej wszystkie strony funkcjonujące w ramach służb mundurowych.
W ocenie Federacji takie rozwiązanie przyczyni się podjęcia wspólnych, realnych nie pozorowanych działań w kierunku rozwiązania narastających w ostatnim okresie problemów w służbach mundurowych.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

W załączeniu:

  1. Wniosek Rady Federacji ZZ Służb Mundurowych do Pani Premier o utworzenie instytucji dialogu zrzeszającej wszystkie strony funkcjonujące w ramach służb mundurowych przy Radzie Ministrów z 6 kwietnia 2017 r.
  2. Wniosek Rady Federacji ZZ Służb Mundurowych do Pani Premier o utworzenie instytucji dialogu zrzeszającej wszystkie strony funkcjonujące w ramach służb mundurowych przy Radzie Ministrów z 11 lipca 2017 r.
fb-share-icon