UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W JELENIEJ GÓRZE

26 lipca 2017 roku w Teatrze Zdrojowym Animacji w Jeleniej Górze o godzinie 11.00, rozpoczęły się uroczyste obchody  98 rocznicy Święta Policji z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, między innymi: Dyrektor Biura Logistyki KGP w Warszawie, mł insp Małgorzata Borowik, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Posłanka na Sejm Zofia Czernow, przedstawiciele Biura Senatora Mroza i Poseł Marzeny Machałek, Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, zastępca Prezydenta Jeleniej Góry  Piotr Paczóski,  Starosta powiatu jeleniogórskiego Anna Konieczyńska, kapelan jeleniogórskiej Policji Zbigniew Kulesza, przedstawiciele powiatowych, miejskich i gminnych władz samorządowych, przedstawiciele Sądu i Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, przedstawiciele służb mundurowych oraz zaproszeni goście i rodziny.

W uroczystości brali również udział przedstawiciele związku zawodowego polcjantów: Pierwszy wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Dolnośląskiego asp sztab Roman Buczkowski oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Jelenia Góra asp. sztab. Stanisław Burnos.

Uroczystość poprzedzona była złożeniem kwiatów pod „Dębem Pamięci „ oraz Mszą Świętą w intencji funkcjonariuszy Policji, Pracowników Policji i ich Rodzin w Kościele pw. Św Jadwigi w Miłkowie o godzinie 8.00.

Ceremonia uroczystych obchodów Święta w Jeleniej Górze, rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu i wprowadzeniem sztandaru.

Przybyłych gości przywitał Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze insp. Zbigniew Markowski, który podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich codzienną Służbę i  pracę. Zapewnił, że jeleniogórska Policja dokłada wszelkich starań by mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Podziękowania skierował również do rodzin policjantów i pracowników Policji, za cierpliwość i zrozumienie uciążliwości dnia codziennego, wynikających ze służby i pracy ich bliskich.

W trakcie uroczystości, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu- insp. Tomasz Trawiński oraz Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze  insp. Zbigniew Markowski wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku,  nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 82 policjantów, z czego 1 funkcjonariusz w korpusie oficerów, 36  w korpusie aspirantów, 36 w korpusie podoficerów oraz 9 w korpusie szeregowych.

Następnie Wojewoda Dolnośląski wręczył 7 medali za długoletnią i rzetelną pracę i służbę w Policji, które zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka o nadaniu odznak “Zasłużony Policjant”, wyróżniono 12 policjantów garnizonu jeleniogórskiego. Odznaki wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński w asyście Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze insp. Zbigniewa Markowskiego.

Ponadto jeleniogórscy funkcjonariusze zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez władze samorządowe i administracyjne, Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka 1 nagroda, Komendanta Głównego Policji – 14 nagród oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – 10 nagród a także Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze – 30 nagród.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Certyfikatów Bezpieczna Przestrzeń Szkolna 4 placówkom oświatowym przez Prezydenta Jeleniej Góry i Starostę jeleniogórskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji.  Starosta powiatu jeleniogórskiego Anna Konieczyńska uhonorowała także upominkami rzeczowymi dwie funkcjonariuszki, które są instruktorkami w programie prewencyjnym: „Bezpieczna w swojej gminie”.

Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze, insp Zbigniew Markowski podziękował za wsparcie działań prewencyjnych i  wręczył listy gratulacyjne panom: Marianowi Piaseckiemu – Park Miniatur Dolnego Śląska w Kowarach,  Jerzemu Wolskiemu Prezesowi Zarządu MZK w Jeleniej Górze oraz Sławomirowi Czubakowi  Naczelnikowi Karkonoskiej Grupy GOPR w Jeleniej Górze.

Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP – Henryk Grotkiewicz wręczył Komendantowi Miejskiemu Policji w Jeleniej Górze list gratulacyjny z okazji dzisiejszego Święta.

Na zakończenie uroczystości, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński w swojej przemowie podziękował jeleniogórskim policjantom za zaangażowanie w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i całego powiatu.

Uroczystość zakończono złożeniem meldunku oraz odprowadzeniem sztandaru.

 

Podinsp. Małgorzata Gorzelak

fb-share-icon